Funcionament

Funcionament del Software.

El software té una característica especial, és pot editar en mode productiu o mode online, es a dir, es podem editar las distintes pantalles SCADAS, rebudes i connexió de dispositius sense afectar al sistema online.

Com fa això? El software disposa de distintes rutes de directoris, un per servidor, un altre per el emmagatzematge de dades, el directori de edició i el directori del fitxers d´execució com tot programari.

Directori de treball / Directori d´Edició

C:/ProgramData/Circutor/PowerStudioScada/Editor

 

imagen.png

Dins d´aquest directori trobem els directoris que es tocaran directament des de l´aplicació PowerStudio, cada carpeta en del seu interior va referencia ha una aplicació distinta de l´altre.


Una vista del selector d´aplicacions PowerStudio.

imagen.png

Una vegada fetes les distintes edicions a l´aplicació s’haurà de copiar tot el contingut de la carpeta on és l´aplicació que acaben d´editar al directori del Servidor.

Directori de dades.

C:/ProgramData/Circutor/PowerStudioScada/Data

imagen.png

El directori de dades és l’emmagatzematge de totes les dades recopilades dels distints dispositius de la xarxa elèctrica.

Les dades es guarden per any, mes i dispositiu de lectura Circutor.

Directori de Engine PowerStudio. (Servidor).

C:/ProgramData/Circutor/PowerStudioScada/Cfg

Directori on es copiarà tota l’aplicació editada al directori de treball:

Per exemple: si hem editat panell de connexions de l’aplicació PERE5, haurien de copiar el fitxer o tots el fitxers dins de la carpeta Cfg per tal de que els canvis es veiem reflectits.

 

Directori d´instal·lació

C:/Archivosdeprograma/Circutor/PowerStudioScada/bin

Executables y configuracions del motor SCADA.

C:/Archivosdeprograma/Circutor/PowerStudioScada/binEditor

Executables y configuracions del PowerStudioScadaDeluxe.

Esquema de funcionament

Presentació de l’esquema de funcionament del PowerStudio SCADA Deluxe.

imagen.png


Revision #1
Created 5 December 2023 21:07:49 by adminROM
Updated 5 December 2023 21:12:00 by adminROM