Skip to main content

Práctica NAT

Router2-1.png

Router2-2.pnga) La màquina C vol enviar un paquet IP amb les següents valors en els camps corresponents de la seva capçalera:

IP Origen: 212.128.4.10

IP Destí: 10.0.0.13

Protocol: TCP

Port Origen: 80

Port Destí: 1025

*Tenint en compte la taula NAT de R1,¿quin és el contingut d'aquests camps en els punts X4, X3, X2 i X1?.

*Si el paquet no passa per algun d'aquests punts, digues per què

*¿Quins canvis hi haurà a la taula R1, si és que n'hi ha algun?

Este paquete no saldrá del paso X4 debido a que la dirección ip de destino es una red privada, y no sabrá donde encontrarla.

b) La màquina B vol enviar un paquet IP amb les següents valors en els camps corresponents de la seva

capçalera:

IP Origen : 10.0.0.15

IP Destí : 212.128.4.11

Protocol : TCP

Port Origen: 1025

Port Destí: 80

*Tenint en compte la taula NAT de R1,¿quin és el contingut d'aquests camps en els punts X1, X2, X3 i X4?.

*Si el paquet no passa per algun d'aquests punts, digues per què

*¿Quins canvis hi haurà a la taula R1, si és que n'hi ha algun?


Primero el paquete cambiará ip origen 10.0.0.15 por la ip pública 83.1.2.3. Como las otras redes también son públicas podremos conectar sin hacer ningún cambio más de ip.
Quedándo registrado el cambio en la tabla NAT para poder recibir el paquete de respuesta correctamente.