Skip to main content

Configuració Servidor

Per tal de poder oferir les pantalles, informes i en general les dades emmagatzemades hem de activar el motor SCADA.

La ruta del fitxer d’execució és: c:/ArchivosDePrograma/Circutor/PowerStudioScada/bin/PSEngineManager

També podem accedir per al menú de Windows.

Com veurem a la següent imatge el servidor funciona de forma molt simple. Té tres directoris principals i el port per on volem mostrar la informació.

Directori de Dades. On emmagatzemarà les dades rebudes dels distints dispositius i d´on agafarà les dades per mostrar-les com se li sol·liciti.

Directori de Cfg. On es posaren tots els arxius generats amb el PowerStudio Scada, arxius principalment xml.

Directori de Imatges. Directori on es trobem les imatges de pantalles, logos externs de Circutor

imagen.png

Una vegada activat, la “llumeta” d´activació hauria de ser verda, amb una llum més petita blava indicant la correcta configuració d´usuaris.