Skip to main content

Window Server 2008

Al moment que RomSolutions entra en l´operativa de manteniment sobre aquest software ens trobem que funciona sota el sistema operatiu:

Windows Server 2008 RC2Ha pesar de treballar amb llibreries antigues, el software esta funcionant a la perfecció, però ens veiem amb l’obligació d’actualitzar-lo, principalment per dos motius:

  • El departament d´informàtica requereix una actualització del sistema operatiu per raons evidents de seguretat.

  • El nou dispositiu agregat CVM-A1500 requereix d’una versió superior de PowerStudio, i aquest requereix una versió superior de Windows i del llenguatge JAVA.

En aquesta versió de Windows tenint el software validat. Després de revisar la documentació del software i parlar amb diferents persones de la companyia, aquesta validació es fa mitjançant un USB Clau.Aquest sistema serà apagat al moment que tinguem totes les factures, pantalles, informes, gràfiques i dispositius connectats al nou servidor amb Windows 2019.
Important: Només podem tenir un servidor encès a l´hora, els dispositius amb els que connecta per rebre la informació, tant sol admeten una comunicació. Si encenen dos dispositius a l´hora, les dades estam compromeses, o simplement no arribaren.