Skip to main content

Window Server 2019

Paquets necessaris per la instal·lació de PowerStudio SCADA Deluxe.

Aquest pas es important. La pròpia instal·lació ens instal·larà els paquets necessaris, però en de tenir clar que no es pot instal·lar ninguna versió superior a aquestes per el moment.

Versió de JAVA:

JRE_SE 1.8.0

Versió C++

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Resdistribuitable

Microsoft Visual C++ 2013 (x86 y x64)

Microsoft Visual C++ 2017 (x86 y x64)

 

Drivers necessaris per la instal·lació del USB Clau.

Marca del USB Intel·ligent: SafeNet.

Una altre pas molt important en poder fer que Windows 2019 connecti amb la clau usb com a Smart USB. Per això en de seguir dos passes amb ordre:

  1. S´haurà de instal·lar un driver per tal de que Windows reconegui la clau USB com ha Token USB. Normalment Windows s´encarrega d`això. De totes formes al final d’ aquesta secció hi són el enllaços on es poden descarregà.

  2. El segon pas. Ara que Windows identifica el USB com a Token USB, hem de fer que el detecti com a Smart USB (USB intel·ligent). Per tal que la identificació sigui completada. Aquest pas Windows no toma la decisió de descarregà res, ja que aquest usb intel·ligents realitzen accions automàtiques. A sota deixo els últims enllaços en funcionament a data de 13/09/2021.

De la mateixa pàgina podem descarrega el SafeNet Token y SafeNet Smart.

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=etokenAquestes indicacions son pensades i provades amb un sistema físic. Pot ser que en l´actualitat ens trobem algú problema amb la llicencia, des de Circutor ens indiquem que per servidors virtuals necessitaren una llicencia de servidor virtual Windows.El usb clau només servirà per validar el servei PowerManager circutor. Servidor SCADA.