Skip to main content

Introducció

En el següent document contemplarem distints nivells del software PowerStudio, parlarem sobre:

  • Fonaments Bàsics.

  • La configuració del servidor.

  • Autentificació del software de gestió.

  • Els paquets necessaris per fer funcionar el software.

  • Els diferents nivells de configuració del software.

  • Com funciona el Software.

  • Com agregar un dispositiu al software.

  • La gestió del backups i el tracte de la informació.

Al final tindrem un document, que ens servirà de guià per a futures instal·lacions o actualitzacions, així com, en ajudarà a comprendre el funcionament de PowerStudio SCADA Deluxe.

Cal a dir, que dit software ens obligà a funcionar amb llibreries obsoletes, tant de Java com de C++, ha les dues versions del sistema operatiu

Si actualitzem aquestes llibreries el software no funciona. Tot i això, al moment de fer un reinici del servei semblarà que el servidor perdi el control i deixí de funcionar, però, fu