Skip to main content

Gestió d'aplicacions

Farem un repàs ràpid per aquesta part de l´aplicació. On ens trobarem amb la part de gestió, aplicacions, preferències del motor Scada, importar i exportar aplicacions.

imagen.png

A la secció de gestió podrem indicar i modificar els directoris propis d´una aplicació, crear grups d´aplicacions i eliminar-les.

El més interesant és que podem veure amb rapidesa on es troben els fitxers generats de cada dispositiu, pantalla o informe creat.

 

imagen.png

En aquesta part del menú podem seleccionar l’aplicació que volem editar. En el cas de la imatge de exemple, tenint seleccionada PERE5, una vegada acceptem veurem al PowerStudio, totes les pantalles, dispositius e informes de l´aplicació PERE5.

imagen.png